Värnamo/Forsheda

Korta fakta om Forsheda/Värnamo

Värnamo är en expansiv kommun som bildades så sent som 1971. Till ytan är kommunen 1 380 km². Kommunen har ca 33 000 invånare.

Forsheda

Forsheda ligger i Värnamo kommun, cirka 14 kilometer väster om Värnamo längs riksväg 27. Forsheda är en dynamisk liten industriort som de senaste åren även blivit en attraktiv bostadsort. Här finns bla företagen Vibracoustic och Trelleborg Mixing Forsheda AB.

Värnamo

Värnamo är beläget ”mitt i smeten”, med E4:an och riksväg 27 korsande varandra.

Inom regionen finns en unik kultur ”Gnosjöandan” vad gäller nya affärsidéer och att starta och driva företag. I denna kultur finns också förmågan och viljan att samarbeta.

I Värnamo kommun bor ca 33 000 invånare, och är därmed den näst största kommunen i Jönköpings län. Och folkmängden ökar stadigt!

I Värnamo korsar E4:an den lika intensivt trafikerade väg 27, kust-till-kustvägen eller Baltic Link som den också kallas. Järnvägen Göteborg-Kalmar går också här igenom.

Planer finns på att Värnamo skall få en av de åtråvärda stationerna utmed den framtida snabbtågsjärnvägen mellan Stockholm och Malmö.

Avstånd från Forsheda
Stockholm 408 km
Göteborg 153 km
Malmö 236 km
Jönköping 88 km

Missa inte detta när du besöker Forsheda

Forshedastenen. Runstenen i Forsheda är rest efter Lifsten som stupat i slaget vid Gårdstånga. Texten på runstenen berättar ”Rolf och Eskil reste denna sten efter Lifsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde honom till Finnheden.”

Forsheda Kvarn. I kvarnen har man malt mjöl sedan medeltiden. Forsheda Kvarn ligger 4 kilometer väster om Forsheda.

Forshedaverkens Industrimuseum. På museet kan man titta närmare på maskiner som använts av företaget Forshedaverken från 1917 och framåt.

Dannäs hembygdsgård. Hembygdsgården består av ryggåsstuga, torpstuga, ladugård, smedja och loftbod.

Forshedabadet. Här finns flera tempererade bassänger som är väl värda ett besök sommartid.